04132361012 info@sedayetabriz.com

پیام مدیر عامل

صدای تبریز

پیام مدیر عامل

ارسال شده توسط صدای تبریز

نیــروی انسانــی بـه بـاور بسیاری، مهمترین و اصلی ترین ســرمایه ی اجتماعی و معنوی آن جــامعه به شمــار می رود.این سرمایه انسانی اگر از معلومات و پویایی بیشتری برخوردار باشد می تواند کل جامعه را برای رسیدن به آرمانها و اهداف تاریخی اش بیشتر یاری دهد. بهره مندی سرمایه ی انسانی از فن آوری های روز دنیا مستلزم آشنایی آنها با زبانی بین المللی است که بتواند ازطریق این پل ارتباطی تعاملی سازنده و پایدار با جهانیان برقرار نماید.
هرگاه نسل جوان امروزی بتواند با فرهنگ ها و زبان سایر ملل بیشتر آشنا شود قطعا قادر خواهد بود در معادلات فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی نقش ارزنده ای ایفا نماید و این امر مقدور نخواهد بود مگر آنکه همین سرمایه ی ارزشمند با زبانی عامه فهم بتواند با همه ی جهانیان ارتباط برقرار نماید. واقعیت انکار ناپذیر دنیای امروز این است که زبان انگلیسی به زبانی جهانی و رسمی مبدل شده است. از طرفی با بهره گیری از فرصت ارزشمند ایجاد شده می توان برای احیای جایگاه تاریخی ایران و آذربایجان، به سوی مرزهای روشن امید و توسعه گام برداشت. نخستین گام برای ورود به دنیای پرشتاب علم و فن آوری و جهانی که به تعبیر مک لوهان، از آن به عنوان «دهکده جهانی » یاد می شود اشرافیت نسبت به یک زبان جهانی برای گفتمان های ادبی، سیاسی، فرهنگی و … است. در این میان زبان انگلیسی ابزار مهم و اساسی برای برقراری همان تعاملات جهانی است.
یادگیری زبان انگلیسی هر چند به خیال بسیاری از جوانان و نوجوانان سخت و طاقت فرساست اما اگر این علم انکار ناپذیر اگر با اصول و شیوه های علمی و استاندارد به دانشجویان و زبان آموزان آموخته نشود موجب دلتنگی و دلزدگی آنان خواهد شد. آنچه که جوانان و زبان آموزان ما با آن مواجه هستندنه پایین بودن بهره ی هوشی و ضعف آنان در یادگیری یک زبان خارجی که بیشتر به خاطر کاربرد شیوه های غلط در آموزش و یادگیری زبان است.
بدیهی است اگر چنانچه شیوه های نوین و علمی در یادگیری زبان انگلیسی به همراه دلسوزی و جدیت مدرسان و تلاش مضاعف و مشتاقانه زبان آموزان با یکدیگر تلفیق شوند قطعا شاهد بالندگی جوانان این سرزمین و تجلی رشد و توسعه روزافزون جامعه مان در سطح بین الملل خواهیم بود.

نوشته شده توسط صدای تبریز

یک نظر

دانش آموزان برتر این دوره