04132361012 info@sedayetabriz.com

دوره ها

کودکان

ارسال شده توسط صدای تبریز

متقاضیان شرکت در دوره های مکالمه زبان انگلیسی میتوانند تمامی اطلاعات مربوطه را از همکاران این مجموعه کسب نمایند. مراجعه کنندگان پس از  ثبت نام ، زبان آموز این مرکز محسوب می شوند.متقاضیان پس از طی آزمون کتبی و شفاهی  تعیین  سطح (placement test)  در هر سطحی که قبول شوند در کلاس مربوطه شرکت خواهند کرد. کتاب های First Friends  که مختص کودکان می باشد ،به همراه Supplementary books و Song  به مدت ۴ ترم تدریس می شوند.

نوشته شده توسط صدای تبریز

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

دانش آموزان برتر این دوره