04132361012 info@sedayetabriz.com

انگلیسی بازرگانان

زبانکده صدای تبریز دوره ها انگلیسی بازرگانان

دوره ها

انگلیسی بازرگانان

ارسال شده توسط صدای تبریز

این دوره­ ها ویژه مدیران شرکت ­های دولتی و خصوصی، کارکنان بخش ­های بازرگانی و روابط بین­ الملل، کارکنان آژانس­ های مسافرتی، پرسنل اداری شرکت­ های صادراتی و وارداتی، دانشجویان شاخه ­های رشته ­های مدیریت، بازرگانی، بیمه، گردشگری و هتلداری طراحی شده­ اند و به آموزش اختصاصی مکالمات بازرگانی شامل مذاکرات خرید و فروش، نامه ­نگاری اداری، اداره جلسات و ده ­ها مکالمه کاربردی بازرگانی به همراه تمرین نامه نگاری انگلیسی برای اهداف متعدد بازرگانی می پردازد.

نوشته شده توسط صدای تبریز

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

دانش آموزان برتر این دوره