04132361012 info@sedayetabriz.com

ارتباط با ما

زبانکده صدای تبریز ارتباط با ما

ارتباط با ما

ارسال شده توسط صدای تبریز

ارتباط با ما

شعبه یک : خیابان امام، نرسیده به رضا نژاد، روبروی دبیرستان طالقانی ۳۳۳۴۵۹۹۹ – ۳۲۳۶۶۱۰۱۲
شعبه دو : خیابان دارایی – فلکه شکلی ۳۲۳۵۲۳۲۰ – ۳۵۲۴۲۱۳۷
شعبه سه : خیابان شمس تبریزی – پایین تر از فلکه شکلی ۳۲۳۶۱۰۱۲ – ۳۲۳۷۱۶۸۶

  • ژانویه 5, 2017
دانش آموزان برتر این دوره